Электрондук дарек
isfanaonlinecity.kg@gmail.com
03656-5-09-90 03656-5-00-85
Жабуу
04-февраль

ИСФАНА ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН 2020 – 2023 ЖЫЛДАРГА КАРАТА ЖАШТАР ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН СТРАТЕГИЯСЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
БАТКЕН ОБЛУСУ, ЛЕЙЛЕК РАЙОНУ
ИСФАНА ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫ

ИСФАНА ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН
2019 – 2021 ЖЫЛДАРГА КАРАТА

ЖАШТАР ТАРМАГЫН ӨНҮКТҮРҮҮНҮН СТРАТЕГИЯСЫ

2

МАЗМУНУ

I. КИРИШ СӨЗ 3
II. АЙМАК ТУУРАЛУУ КЫСКАЧА СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТ 5
III. АЙМАКТЫН SWOT АНАЛИЗИ: 7
IV. АЙМАКТЫН ЖАШТАР ТАРМАГЫНДАГЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАР: 10
V. ЖАШТАР ТАРМАГЫНДАГЫ НЕГИЗГИ КӨЙГӨЙЛӨР 11
VI. ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕКТИН ЭЛЕСИ 11
VII. СТРАТЕГИЯЛЫК БАГЫТТАР 12
VIII. СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР 13
IX. СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДЫ ИШКЕ АШЫРУУ ПЛАНЫ 15
XI. БОЛЖОЛДУУ КОРКУНУЧТАР ЖАНА ТОБОКЕЛЧИЛИКТЕР 23
XIII. ЖУМУШЧУ ТОПТУН КУРАМЫ ЖАНА АЛАРДЫН МИЛДЕТТЕРИ 24

3

I. КИРИШ СӨЗ

(бул жерде стратегиялык пландын мааниси жана ролу, аны иштеп чыгуу процесстери баяндалып, эмне үчүн
бул стратегия керек? Жана кантип иштелип чыкты? - деген суроолорго жооп берилет.
Бул жаштарды онуктуруу стратегиясынын иштелип чыгуусун манилуулугу -комплекстуу
жаштар саясатын 2022- жылга чейин ишке ашыруу .бул багыттар тандалып алынды- жаштар
атуулдук активдуулугун жогорулатуу, жаштар арасында толеранттуулук жана улуттук аралык
мамилелерди чындоо, жаштардын экономикалык туруктулуугун жана билим сапаттуулугун
жогорулатуу жана сергек жашоону жана маданияттуулукту калыптандыруу бул баардык жаштардын
кызыкчылыктарын коргогон жана баардык Исфана шаардык аймагынын жаштарын онуктурууго
арналган 3 жылдык иш план .
Ушул учун бул жерде баардык жаштарга кызыктар болгон мамлекттик жана мамлекеттик эмес
уюмдар жана шаардык кенештин мучолору жана бизнес коомдун адамдары келип . жаштар учун
маанилуу койгойлорунон ,муктаждыктарынан жана кызыкчылык, приоритеттеринен ишке ашыруу
план жолдоруна чейин биргеликте иштелип чыкты.
Бул стратегияны иштеп чыгуу максаты жаштарды коомдун онуугусунун озогу болушуна
мобилизациялоо учун баардык уюмдар ,органдар жана адамдар менен элеске жетуу учун.
Биз бул стратегияны иштеп чыгуу кыйын болгондугун билип – биз 10 активдуу алар жаштар
,мэрия кызматкерлери,жергиликтуу кенештин депутаттарынан жана мамлекеттик жана мамлекеттик
эмес уюмдардын мучолоруон жана бизнес коомдун окулдорунон турган кучтуу команда тузуп оз
ишбизди баштадык . биз баарыбыз жаштарды огнуктуруу иш планын активдуу иштеп (мозговым
штрурмом) чыгуу учун азыркы азыркы жаштар абалын, койгойун, муктаждытарын жана
кызыкчылыктарын аныктап чыктык.
Биз команда менен 3 кун ичинде озубуздун элесибизди аныктап ага жеттуу учун озубуздун иш
багыттарыбызды ,SWOT анлиз, тендентцияларыбызды жана приоритеттерибизди аныктап иш
планыбызды иштеп чыктык. Биз кайрадан команда болуп жыйылып озубуздун онуктуруу
стратегиябызга кошумча маалыматтарды жана иш пландары киргиздик .
Исфана шаары борбордон эң алыскы жана чек арадагы аймактардын бири болуп эсептелинет, 2018-
жылда өткөрүлгөн эл каттоонун жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндөгү калкынын сааны 31 613 адам.
Жалпы калктын сааны 31 613 (100%)
Жаштар (14-28 жаш) 7960 (25%)
Жаштар (Эркектер) 4053
Жаштар (Кыздар) 3907
Өспүрүм курак (14-17 жаш) 1992
Жумушсуз жаштар 441
Миграциядагы жаштар 2442

Исфана шаардык мэриясы жаштарды онуктуруу учун стратегиялык планын иштеп чыгууну максат
кылды. Исфана шаардык мэриясынын буйругу менен атайын жумушчу топ тузулуп, алардын
катарына жаш лидерлер, шаардык депутаттар жана мэриянын кызматкерлери жумушчу топтун
курамына кошулушту.

4
Бул стратегиялык план Исфана шаарындагы жаштардын муктаждыктарын жана койгойлорун чечуу
жана жаштарды онуктруу учун иштелип чыкты.
Жаштардын томондо корсотулгон муктаждыктарын аныктап алдык. Андан кийин биз бул
муктаждыктарды кантип келип чыгып жатат деп анализ жургуздук. Койгойлорду жана
муктаждыктарды чечуу учун жаштар арасында сурамжылоолор откорулду . Анын негизинде Исфана
шаарынын жаштары приоритеттуу деп томонкулорду тандап алды:
 Спорттук жана дене тарбиялык жайларды жаштарга жеткиликтуу кылуу (29)
 Иш орундарынын тузулушу (24)
 Жаштар учун турак жай салууга жерлердин жеткиликтүүлүгү (22)
 Укуктук жактан коргоого жана коомдук процесстерге катышуу. (20)

05101520253035

Спорттук жана дене тарбиялык жайларды жаштарга жеткиликтуу кылуу
• Иш орундарынын тузулушу
• Жаштар учун турак жай салууга жерлердин жеткиликтуулугу.
• Укуктук жактан коргоого жана коомдук процесстерге катышуу

Исфана шаарынын жаштары приоритеттери

Жаштар колдодуСтолбец1Столбец2

всегоучащиесяработающие

42%
44%
46%
48%
50%
52%
54%
56%

КООМДУК ИШТЕРГЕ КАТЫШУУСУ

Принимаю участиеНе принимаю участие

5
II. АЙМАК ТУУРАЛУУ КЫСКАЧА СТАТИСТИКАЛЫК МААЛЫМАТ

2019-жылдын 1-январына карата

Исфана шаарынын аймагы 28950 га. түзүп, областын борбору Баткен шаарынан 130 км.,
Республиканын борборунан 1100 км. аралыкта жайгашып, Лейлек районунун борбору болуп саналат.
Исфана шаары Тажик Республикасынын Дж.Расулов районунун Коргончо айылы менен
чектешет.
Калкынын саны жалпысынан 2019-жылдын 1-январына карата 31613 адам жашайт.
Анын ичинде этникалык курамы боюнча:
-Кыргыздар -16577 адам 52,44%;
-өзбектер -14871 адам 47,04%;
-тажиктер -105 адам 0,33%;
-орустар - 41 адам 0,13 %;
-башкалар -19 адам 0,1%.
Административдик-территориялдык бирдиктердин саны:
-райондун административдик борбору – Исфана шаары
- айылдар -6; (Мурза-Патча, Самат, Чимген, Тайлан, Ак-Булак жана Голбо)
Жаштар 25% б.а 7960 ты түзөт.
Алардын ичинен 4053 эркек, 3907 аялдар.
Мектеп жашындагы балдар (7-17-жаш) 7189 .
Жумушсуз болуп расмий катталгандар 441, ал эми миграцияда жүргөндөр 2442
шаар жана айылдар боюнча /калктын саны, киши

шаар/айылдар кожолуктун
саны

калктын
саны

14-28 жаштагы эркек аял
Исфана шаары 4780 20769 5499 2772 2727
Мурза-Патча а 214 868 187 112 75
Самат а 549 2315 416 167 249
Чимген а 740 3422 576 299 277
Тайлан а 355 1561 249 118 131
Ак-Булак а 192 901 218 130 88
Голбо а 405 1777 815 455 360
бардыгы 7235 31613 7960 4053 3907
Балдар жана жаштар үчүн
мекемелер саны

Ал жердеги балдардын/
студенттердин саны 08.01.2019-

ж карата

Мектептер (орто, жалпы негизги, башталгыч,
гимназия 15 6704
Балдар бакчалары (жеке менчик бакчаларды
кошкондо) 22 1718
Балдар үчүн реабилитациялык борбор 1 29
Академия окуу жайы (атайын орто билим) 1 54
№48 кесиптик лицей 1 221
Медресе (ислам институту) 1 60
Диний кайрымдуулук мекемеси
(интернат тибинде) 1 25
Турмуштук оор кырдаалдагы балдар үчүн
интернат-мектеп 1 176
Бардыгы 8987

Аймакта 2маданият үйү (райондук жана шаардык) жана 1музыкалык мектеп, 3 музей, 1
парк, аймактык 6 китепкана бар (райондук жана айылдык).

6
Балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого негиз болгон анализ жана
фактылар:
- Жаштар менен иштешүү боюнча иш чараларды жузоого ашыруу томондугу
- Жалпы мектепке чейинки балдардын саны – 6343 бала - 0-6 жаш
Бала бакчага баруучу жаштагы балдар - 4755 бала - 2-6 жаш
Мамлекеттик жана жеке бала бакчаларга барганы – 1718 бала же 36 % жалпы санга
алганда 27%, айырмасы - 4625 бала.
- Жалпы мектеп жашындагы балдар - 7189 бала - 7-17 жаш.
485 бала, ата-энеси менен миграцияда жүргөн жана майыптуулугу бар балдар
Акыркы жылдарда калктын осуусуно байланыштуу мектептердин сыйымдуулугунан 2046 окуучуга
жогору болуп 5 мектепте класстарда окуучулар 36-39 болуп окушат. Бул корунуш балдардын билим
алуусуна терс таасирин тийгизет, класс каналары жетишпейт, 2 мектеп авариялык абалда (К.Казыев,
Д.Жороев) .
Шаар аймагындагы жаштар саны : 7960 жаш жаран
1 жыл иченде кеминде 6 жолу шаардык кенештин сессиясы өткөрүлсө аларга жаштар окулдору
катышпайт же болбосо анда – санда, ал учурда дагы ото аз санда катышат :
Мисалы; 2018 жылы 9 шаардык сессия откорулуп 2 сессияга катышкан жаштар саны 23 ал деле ОЭУ
долбоору алкагында .
Жаштар бош убагын маданиятуу эс алууга жана сергек жашоосу учун тузулгон шарттардын
шарттардын саны: дене тарбиялык, массалык спортту онуктуруу учун шарттар толук тузулгон эмес,
1парк бар бирок тиешелуу шарттары жок. Жаштар иш-чаралары негизинен маданият уйундо,
стадиондо, спорт залда, жеке менчик спорт аянтчаларда өтөт.
Оз алдынча максат кою жана оз оюн эркин билдируу денгээли томон болгондуктан алар учун 80%
ашуун чечимдерди ата-энелери жана туугандары кабыл алышат. Мисалы: кесип тандоодо жана
ЖОЖдорго тапшырууда же такыр эле окууга мумкунчулук бербоо, айрыкча кыз балдар.
Жаштарга болгон зордук – зомбулук 2019 жылдагы фактылардын саны 1, 2018 жылы жаштар
тарабынан болгон кылмыштар саны 2 ишки иштер органдарында расмий катталгандары.
Жаштар оз уй – булосундо жашоого жана тарбия алууга укуктуу бирок Исфана шаарында туруктуу
жумуш орундары жаштар учун ото аз болгондуктан жаштар арасында миграция жогору, бугунку
кундо 904 уй -було миграцияда болуп алардын балдарынын саны 978 жашы жете элек балдар
аныкталган, алардын ичинен 98 бала туугандарынын уй-булосундо жашап жатат.

III. АЙМАКТЫН SWOT АНАЛИЗИ:

7

( жаштарга тиештуу жактарды анализдо)

Күчтүү жактары Мүмкүнчүлүктөрү:

 Жаш лидерлердин санын осуусу
 Жаштардын долбоор менен иштоо
тажрыйбасы ашууда
 Жаштардын арасында маданияттулууга
жана кошумча билимдерге ээ
болотургандардын саны осуудо
 Жанырейшн, FTI долбоорлолго катышуу
заявкаларды эн коп Исфана жаштары
тузду
 Кызыктар тарап менен тыгыз байланышта
(ГАМФКС, Мэрия)
 Эл аралык жана ОЭУ жаштар уйу менен
ишетшууго кызыгуусу
Жаштар арасында отук жана отук эмес
уюмдардын жардамы менен жаш
лидерлер саны осуп жатат , 2017 – 2018
жылдарында “ Тынчтык демилгелери
жана FTI , инсан – лейлек , Активист”
откорулгон иш чараларындан 200дон
ашык жаштар лидерлик жана башка
кошумча билимдерди алууга катышып ,
азыркы учурда коомдук иштерге
активдуу катышып келет .

 “20 өнүгүү түйүнү” долбоорго катышуу
 Жаштар борборунун ачылуусу
 Шаардын онугуу планында, жаштарды
колгоо иш планы бар
 Жергиликтуу бюджеттен акча болунду
 ГАМФКС тарабынан долбоорго
катыштыруу
 2017-2020 жаштардын онугуу
программасы
 2018-2040 жылгы чейин мамлекеттин
онугуу стратегиясында жаштар учун
атайын багыт корсотулгон
 Мамлекеттик гос соц заказ боюнча
жаштар+долбоорлордун ишке ашыруу
мумкунчулуктору бар
Азыркы учурда отук жана отук эмес
уюмдар исфана жаштарына кызыгуусу
артып жатат.
Мэрия жаштар уйу учун жер , имарат
болуп беришти жана жылдык иш планга
жаштар иштерин киргизишти . ГАМФКС
жаштар учун ынгайлуу шаар долбоорун
жарыялап биздин мэрияны кызыктыра
алды жана 2018-2040 онугуу
стратегиясында жаштар эске алынган .

Алсыз жактары Коркунучтар

 Билим алууга кызыгуу жок
 Активдуу эмес
 Максатты туура койбойт, оз оюн эркин
айта албайт, иновациялык коз караш, ой
жугуртуу жок
 Бизнес чойросундо ото аз жана алсыз
 Жаштар укуктарын жана милдеттерин
билбейт
 Бийликке ишеним аз
 Маалыматтын аздыгы
Азыркы учурда жаштар копчулук болугу
жаман чойролорго аралашып калыртанып
калган стреотиптер менен жашап
калышууда жана оз укуктары жонундо
маалыматы жок бийликке жана оз
мумкунчулукторуно ишенбей калышкан

 Кочуп журушу миграция (Ползучая
миграция (чек аранын жылышы))
 Радикализм
 Экстремизм
 Контрабанда
 Жаштарга саясатты терс таасири
 Урп адеттерин терс таасири
Исфана жаштары чек арага жакын
болгону учун миграция жана контрабанда
куч алган . жаштардын диний
сабаттуулугу куч болгогндуктан
радикализм , экстремизм жолдоруна тез
азгырылып кетиет .
Упр адат , менталитет элдер арасында
жайылганына байланышты , бул ойлор жаштарга
сиңип барууда .

Кызыккан тараптардын анализи:

8

Жаштар Лидерлик окууту курстары Бизнес

окуутуулар

«Жаш Жаратман» лидерлик
курсун

Тил курстары
Мотивациялык жолугушуу Спорттук
оюндар Маданияттык иш чаралар
Укуктук жана мумкунчулуктор
жонундо маалыматтар
Бийлик менен мамиле куруу
Демилгелерге колдоо кутот ЛОВЗ
муктаждыктарын азайтуу

Бизнес тренинг жана ишкерлер
менен жолугушуу
Чет тил курстарын уюштуруу
Ар кандай иштерди баштоодо
энергия тартуулоо.
Мектептер жана ЖОЖ
арасында , спорттук,
маданияттык иш чара,
фестиваль жана конкурстар,
адам укугу жана
мумкунчулуктор боюнча
профинфо.
Ар ай сайын жолугушууларды
уюштуруу
Жаштар демилгелерин колдоо
жана уюштурууда жардам
корсотуу. ДМЧА
муктаждыктарын аныктоо, ал
боюнча долбоор жазуу жана
ишке ашырууу

Рай БББ

Жаштардын билимге кызыгуусун
жогорулатуу Илимий конкурстарды
уюштуруу
РайБББ жана жаштар арасында
мамиле жогорулайт

Илимий ицгилик багынткан
адамдар менен жолугушуу
уюштурулат.Акыл ордо жана
билим сынактарын откорулот.
РайБББ менен биргеликте иш
чаралар уюштурат.

ИИБ

Кылмыштуулуктун азайуусун
Жаштар арасныдагы рекетчиликтин
азайуусун Жаштар менен ИИМ
кызматкерлери арасындагы ишенич
жана мамиленин жакшырышы

Жаштар арасында маданий
жана спорттук достукка
арналган иш чаралар
уюштурулат жана
толеранттуулук,,диний
сабаттуулукту жогорулатуу
максатында дин окулдору
менен жолугушуулар
откорулот.
Ар бир иш чарада биз ИИМ
менен бирге иштешип,
натыйжада элдин, жаштардын
ИИМ болгон ишеними
жогорулайт.

9

Демоорчу,донорлор Алар бизден натыйжа, жыйынтык

жана пиар кутот.

Демоорчулор жонундо
маалымат берилип, озгорууго
жана онугууго алып келген
жыйынтыктуу иш чаралар
откорулот. Ыразычылыктар
билдирилет.

Мэрия Жаштардын атуулдук активдуулугун

жогорулашы Жаштарды
экономикалык туруктулуугун жана
билим сапаттуулугун жогорулашы

Шаардын мэри Жаштар
борборунун 4 мүчөсү менен
айына 1 жолу, ал эми шаардын
жаштары менен жылына 2
жолу жолугушуу өткөрөт.

Жаштар арасында толеранттуулук
жана улуттук аралык
мамелелердин чындалышы
Сергек жашоону жана
маданияттуулуктун калыптанышы

70% иш-чараларда жана иш-
пландарды түзүүдө кызыктар
тараптардын кеминде бирден
өкүлдөрүнүн катышат.
80% иш-чаралар шаар мэриясы
жана РайОНО менен
биргеликте уюштурулат.

Мектеп ,ЖОЖдор Жаштардын окууга болгон
активдуулугун жогорулашын

Кошумча билим алууга
багытталган, 3 түрдүү, ар бири
кеминде 10 катышуучудан
турган, окуу курстары, 3 айлык
мөөнөт менен жыл ичинде 2
жолу уюштурулат. Шаардагы
парктын аймагында жаштар
үчүн 1 тренажер аянт ачылат.
Кеминде 100 жаш катышкан 3
спорттук мелдеш өткөрүлот.
Жыл ичинде жаштардын
арасында кеминде 7 жолу
маданий иш-чаралар өткөрүлүп,
ар бир иш- чарада 100го жакын
жаш катышат.
Кесиптик багыт берүу боюнча
кеминде 500 бүтүрүүчү
окуучуларга мотивациялык
жолугушуу өтулот.
Жаш кол өнөрчүлөр үчүн жыл
ичинде кеминде 2 жолу
жарменке уюштурулат.
Жыл ичинде бир жолу 50го
жакын жаш ишкерлердин
тажрыйбасын жайылтуу
максатында кеминде 100 дөн
ашуу жаштар катышкан бизнес
форум уюштурулат.

Казыят

10

Жаштар арасында толеранттуулук
жана улуттук аралык мамелелерди
чындалышы
жана диний сабаттуулуктун
жогорулашы

Окуу жылы ичинде 4 жолу
шаардагы 15 мектепте дин
өкүлдөр катышуусунда
окуучуларга түшүндүрүу иштери
жүргүзүлөт.

ОЭУ

Жаштарды онуктуруу
стратегиясындагы оноктоштукту

Томондогу 4 багыт боюнча
бирге иштешуу болот:
Жаштардын атуулдук
активдуулугун жогорулатуу
Жаштарды экономикалык
туруктулуугун жана билим
сапаттуулугун жогорулатуу
Жаштар арасында
толеранттуулук жана улуттар
аралык мамилелерди чындоо
Сергек жашоону жана
маданияттуулукту
калыптандыруу

IV. АЙМАКТЫН ЖАШТАР ТАРМАГЫНДАГЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАР:

Оӊ тенденциялар Терс тенденциялар

 Демоорчуулордун жана окуу долбоорунун
негизинде жаштардын арасында
толеранттуулук жана лидерлик сапаттары
жана коммуникация боюнча билимдери осо
баштады. Дебаттын таасири катары
жаштардын критикалык, аналитикалык ой
жугуртуусу осуудо.
 ГАМФКС – жаштарга болгон ар тараптуу
колдоолорунан жаштардын бийликке болгон
ишеними бир аз жогорулоодо.
 Мэрия, райадминистрация, жергиликтуу
кенеш менен карым катнаштар ишенимдуу
боло баштады, бийликтен колдоо корсото
баштады (жаштарга жергиликтуу бюджеттен
каражат бөлүү, жаштар борборуна имарат
берилди. )

Жумушсуздуктан, жаштар арасында
миграциянын осушу, жаш улан –кыздар толук
билим албай миграцияга кетип калышы
Оз укуктарын билбегендиктен же ишке
ашырбайт( политический непотизм) – жаштар
арасында укуктук жактан жабыркоого жана
мумкулчулукторду толугу менен дагы деле
колдоно албай жатышат , шайлоого катышпай,
озгочо гендердик тендик сакталбайт
Чечим кабыл алуу процесстерине катышпай – оз
ундорун, муктаждыктарын жана каалоолорун
жеткире алышпай кыйналышат.
Лидерлик сапаттын аздыгы жана озуно
ишенбестигине байланыштуу – оз
ундорун,демилгелерин бийликке айта албай
жана башка органдарга жеткире албай
кыйналышат .
Бирдиктуу жаштардын саясатынын онугуу

11
стратегиясы жоктугунан жаштарга жакшы
конул бурулбай келет жана иш чаралардын саны
аз.
Жаштардын эрте турмуш куруусу.
123 эрте турмуш куруу аныкталган, 62си
катталбаган,12си мектеп курагындагылар,
112синин туруктуу айлык акысы жок.
Мектепте окуган жаштардын билим сапаты
томондоп баратат. ЖРТ, SECOM
жыййынтыктары томон.
Жаштардын экологияны коргоо тууралуу
тушунугунун аздыгы.

V. ЖАШТАР ТАРМАГЫНДАГЫ НЕГИЗГИ КӨЙГӨЙЛӨР
1.1. Жаштар тармагындагы негизги көйгөйлөр:
 Жаштар жергиликтуу онугууго кайдыгер мамиле болууда
Жаштар арасында бийликке болгон ишеним томондогунон , кабарлар жетпегендигинен жана
оз укуктарын билбестигинен шаардык чечим кабыл алуу процесстерине катышышпайт жана
оз ойлорун жана демилгерин которушпойт !
 Жаштар учун жумуш оорундарынын жетишпестиги анын айынан миграциянын кобоюшу
Жаштар учун тузулгон иш орундары аз болгондуктан жана бизнес учун тузулгон шарттандын
жетишпестигинен , биздин копчулук жаштарыбыз миграцияга кетуудо !
 Жаштар арасындагы билим саппатынын томондошуу, заманбап технологияларды аз
колдонуусу
Жаштар арасында жаштар баары соц тармактарда кызыгуусу куч болгондуктан жана
негативдуу , пассивдуу чойродо жургондуктон жаштар арасында билим сапаты томондоп
бара жатышат . заманбап техноологияга отуу учун мугалимдердин билими томон жана
бюджеттин тартыштыгынан ото албай келе жатабыз !
 Жаштардын экологиялык активдуулугун жана ан-сезимдин томондугу
Азыркы учурда жаштарга экологиялык маданияттык ан – сезимдин томондугунон жана
кайдыгерлигинен экология тазалыгы томондоп, кочодо таштандылар кобойуп экологияга
зыян келтируудо .
 Жергиликтуу бийликте жана мамлекетик кызматтарда жаш кадрлардын аздыгы
Айлык акы томон, пенсия курагындагы адистер иш ордун бошотпойт ,квалификациясы
жетиштуу денгелде эмес жана мамлекетке эмес озуго иштегиси келет (бизнес)
 Улуттук аралык жана толерантуулук мамилерердин начарлыгы
Ишеним , кызматташтык , кабыл алуу жана калып танып калган стреотиптереден улут аралык
мамилелер томонку денгеелде болуп жатат .
 Сергек жашоого жана маданий эс алууга шарттардын жоктугу
Шаардык бюджеттен каражат аз болунушу , жаштардан талаптын жоктугу жана шаардык
кенештин жаштарга болгон кайдыгер мамилеси !
 Жаш уй-булолордо зордук – зомбулук жана ажырашуу санынын кобойушу
Эрте турмуш куруу , ала качуу , уй – булолук бюджет, турмушка даярдоо боюнча сабактар жана
атайын окууту курстары жок , уй -булолук чвыр – чатактар !
 Дин боюнча сабаттуулугунун томондогу

12
Ата- энелердин дин боюнча жетиштуу денгээлде маалвымат бербоосу , чойродогу адамдар
маалымат жеткирбоосуу , дин окулдорунун тарбынан жаштарга жургузулгон тушундуруу
иштери аз санда болушу жана сабактардын жоктугу !

VI. ЖАРКЫН КЕЛЕЧЕКТИН ЭЛЕСИ

Өнүгүүнүн өзөгү болгон, эффективдүү өнөктөш, биримдиктеги жаштардын шаары

VII. СТРАТЕГИЯЛЫК БАГЫТТАР
1. Жаштардын атуулдук активдуулугун жогорулатуу
 Жаштардын билим алуусун коомдо активтештигуу жарандык билим беруу
 Жаштар оз укуктарын жана милдеттерин таанып билуу
 Бийлик менен жаштардын ишенимин чындоо
 Жаштар арасындагы активдуу демилгелерин ар тараптуу колдоо
2. Жаштар арасында толеранттуулук жана улуттук аралык мамелелерди чындоо
 Жаштар арасында толеранттуулук жана улуттар аралык мамиле чындоо
 Тренинг, семинар, дебаттык клуб, конкурс
 Акция флешмоб, фестиваль (улуттар аралык мамилени чындоо)
 Улуттар аралык демилгелерди, долбоорлорду колдоо
 Мэрия аркылуу улуттук аралык мамилелерди чындоо боюнча колдоо
 Радикализ, экстремизм каршы иш-чараларды откоруу
3. Жаштарды экономикалык туруктулуугун жана билим сапаттуулугун жогорулатуу
 Ишкерликти онуктуруу боюнча бизнес тренингтерди уюштуруу
 Стартап бизнесмендер учун салвктардан женилдиктерди иштеп чыгуу жана ишке
киргизуу
 Кичи ишканаларды ачуу боюнча кайтарымсыз гранттарды, аз % кредиттерди
беруу
 Ишкерлер учут атайын тил курстарын уюштуруу
 Ондуруучулорго экспортко чыгуусу учун мумкунчулукторду тузуу
 Озун-озу онуктуруу боюнча тренинг курстарды уюштуруу
 IT технологиясы боюнча окуу курстары
 Кесипке багыт беруу боюнча регулярдуу маалыматтык кампания
 Жаштар борборунун алдында жаштардын муктаждыктарына жараша кружок,
клуб, курс уюштуруу (ОРТ)
 Жаштарга кесип тандоо жана ишкердик баштоодо семинар, тренингтерди откоруу
4. Сергек жашоону жана маданияттуулукту калыптандыруу
 Билимин денгээлин жогорулатуу
 Шарт тузуп беруу
 Жаштардын сергек жашоо жана маданияттуулук демилгелерин колдоо
 Маданияттылык маалыматты беруу
 Соц тармактар пайдалуу маалыматты жогорулатуу
 Экологиялык ан-сезимди калыптандыруу

13
VIII. СТРАТЕГИЯЛЫК МАКСАТТАР ЖАНА ТАПШЫРМАЛАР
Cтратегиялык максат: Исфана
шаарынын жаштары жергиликтуу
онугууго жигердештуу оноктош катары
оз салымын кошуусу. 1 Приоритет:
Исфана жаштардын жарандык
билимдери жана жергиликтуу
онуугудоогу катышуусу жогорулады./
Жаштардын жергиликтуу
денгеелде чечим кабыл
алууга активдуу катышуусу

Тапшырма:
1) Чечим кабыл алуу, укуктар жана
шайлоо системасы жонундо
тушунуктор жогорулады
2) Жаштарды чечим кабыл алуу
процесстерине катыштыруу боюнча
механизмдер иштеп жатат.
3) Жаштардын потенциалы жана
лидерлик сапаты атайын
уюштурулган курстар аркылуу
жогорулатылды
4) Жаштар борбору ачылып , жаштарга
кызмат корсотулду

2 Приоритет: Жаштардын билим алууга
кызыгуусу жогорулады

Тапшырма:
1) Кошумча билим алууга шарттар
тузулуп, жаштар курстарга ,
тренингдерге ж.б. ээ болушту .
Заманбап технологияларды жана соц.
тармактарды туура колдонуп
жаштардын маалымдуулугу осту.

3 Приоритет: Исфана шаарынын
жаштары экологиялык
абалга оз салымын кошту

Тапшырма:
1) Жаштардын экологиялык билимдери,
активдуулугу демилгеси жогорулады.
2) Шаарда таштандыларды чогултуу учун
шарттар тузулду.
Экологиялык абалды козомолдо учун жаштар
тийиштуу тараптар менен механизмдери
киргизилди.

4Приоритет: Жаштрадын сергек
жашоого жана маданиятту
эс алууга шарттар тузулду

1) Жаштардын эс алуусуна
инфраструктуралык шартар тузулду.
2) Спорттук зал, шаймандардын коп,
акысыз болуусуна шарт тузулду.
3) Сергек жашоо жана маданиятуу эс алууга
жаштар шыктандырылды.

5 Приоритет:Жаштардын экономикалык 1)Жаштардын финансалык сапаттуулугу жана

14
туруктуулугу жогорулады бизнес долбоор жонундо билим денгээли

жогорулады
2) Жаштардын экономикалык активдуулугун
жогорулатуу боюнча мамлекет тарабынан
шарттар тузулду.

6 Приоритет: Жаштар арасындагы
улуттар аралык
мамилелер жана
толерантуулук осту

1) Жаштардын толеранттуулугу боюнча
билим денгээли жогорулады
2) Улуттук аралык ынтымакка чакыруу
боюнча демилгелер ишке ашырылды
3) Радикализм жана экстремизимди алдын
алууга профилактикалык иштер
жургузулду

15

IX. СТРАТЕГИЯЛЫК ПЛАНДЫ ИШКЕ АШЫРУУ ПЛАНЫ

Максаттар Тапшырмалар Иш чаралар Мөөнөттөрү Жооптуулар

Болжолду
у бюджети
(сом)

Болжолдуу
каржы
булактары

1 Исфана
жаштардын
жарандык
билимдери жана
жергиликтуу
онуугудоогу
катышуусу
жогорулатуу

1.1.Жаштардын
потенциалы жана лидерлик
сапаты атайын
уюштурулган курстар
аркылуу жогорулатылды

1.2Жаштарды чечим кабыл
алуу процесстерине
катыштыруу боюнча
механизмдер иштеп жатат.

Жаштар борбору ачылып ,
жаштарга кызмат
корсотулду.
Чечим кабыл алуу, укуктар
жана шайлоо системасы
жонундо тушунуктор
жогорулады

1) Жаштарга 15 модульдан
турган ар бир жумада уч кундук
“Жаш жаратман” лидерлер
курсун уюштуруп ал жакта:
Лидерлик боюнча тренингдер
откорулуп , катышуучулар
тарабынан демилгелер иштелип
чыгып жана ишке ашырылды .
2) Бийлик органдары менен
жолгушуулар откорулуп
жаштардын демилгелери бийлик
окулдоруно жетип ишке ашып
баштайт.
3) Муниципалдык
ишканаларда 1 айлык
практикалар
4) Ар бир квартал сайын
жаштардын илимий, спорттук,
маданий жактан демилгелерди
кабыл алуу жана биргеликте
ишке ашыруу
5) Башка жаштар
борборлору жана уюмдары
менен квартал сайын иш
тажрыйба алмашуу
Мектептерде жана коомдук
жайларда жаштарга чечим кабыл
алуунун тийгизген таасири
жонундо тушундуруу иштерин
1)
Кварталд
а 1 жолу
отулот

2) Квартал
сайын

3) 1 жылда
2 жолу

4) Квартал
сайын

5) Квартал
сайын

Квартал сайын

Квартал сайын

1) 100000 сом

120 000
сом

5000

10000
5000

1)
Донорло
р
2) МСУ

3) Исфана
жаштар
борбору
4) МСУ
5) Исфана
жаштар
борбору
6) МСУ
7) Исфана
жаштар
борбору

8) МСУ
9) Исфана
жаштар
борбору

16

жургузуу
Жаштарга чечим кабыл алуу
кундору жонундо жана
катышуусун камсыздоо
Жаштар брборунун ачылуу
аземин откоруу
Инновациялык жол менен
тушундуруу иштерин жургузуу

Ар жыл сайын

Квартал сайын

10) МСУ
11) Исфана
жаштар
борбору

12) МСУ
Исфана жаштар
борбору
1) МСУ
Исфана жаштар
борбору

2 Жаштрадын билим
алууга кызыгуусун
жогорулатуу

1) Кошумча билим
алууга шарттар тузулуп,
жаштар курстарга ,
тренингдерге ж.б. ээ
болушту .

2) Заманбап
технологияларды жана
соц. тармактарды туура
колдонуп жаштардын
маалымдуулугу осту.

Озун озу онуктуруу
тренингтерин откоруу
Шыктандыруу жолугушууларын
откоруу
Дебаттык жана дискуссиялык
клубтарды
Медиа сабаттуулук боюнча
тренинг откоруу
Соц тармактардагы
мумкунчулукторду туура
колдонуу боюнча тренинг
откоруу
Соц тармактардан акча табууну
уйротуу

Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын

Ай сайын

6000
6000
6000
6000
6000

Исфана жаштар
борбору
Исфана жаштар
борбору
Исфана жаштар
борбору

Исфана жаштар
борбору
Исфана жаштар
борбору

3 3.Исфана шаарынын
жаштары
экологиялык абалга
оз салымын кошуусу

3.1 Жаштардын
экологиялык билимдери,
активдулугуу/демилгеси
жогорулады.

3) Шаарда таштандыларды
чогултуу учун шарттар

3.1.1. Экологиялык темага
семинар тренигтерди откоруу
3.1.2. Жаштар менен бирге
ишембилик, акциаларды,
массалык иш-чараларды
экологияны коргоо боюнча
откоруу

2019-2020-жыл
1-мартан 10-
мартка чейин
Квартал сайын

Жылына 1жолу

Жаштар
борборунун
торагасы
/Жумушчу
топ

Жаштар

100 000сом

100 000
70 000сом

Жергиликтуу
бюджет

Жергиликтуу
бюджет
Донолор колдоп

17

тузулду.
Экологиялык абалды
козомолдо учун жаштар
тийиштуу тараптар менен
механизмдери киргизилди.

3.1.3. Жайлоо кемпардын
экологиялык лагери
Таштанды урналарын орнотуу
Элдерге тазалык боюнча
тушундуруу иштерин жургузуу
Ишембиликтерди жаштардын
инновациялык демилгелерин
колдоо менен откоруу

(3 жолу)

Жылына 1жолу
(3 жолу)

Квартал сайын

Ай сайын

борборунун
мучолору
мэрия
кызматкерле
ри

20000

5000

7000

берет.

МСУ , ИЖБ

МСУ ,ИЖБ

МСУ,ИЖБ

Жаштрадын сергек
жашоого жана
маданиятту эс
алууга шарттарды
тузуу

Жаштардын эс алуусуна
инфраструктуралык шартар
тузулду.
Спорттук зал,
шаймандардын коп, акысыз
болуусуна шарт тузулду.
Сергек жашоо жана
маданиятуу эс алууга
жаштар шыктандырылды.

Жаштар учун ден – соолугун
чындоо аянтчаларын тузуу

Спорттук шаймандарды орнотуп
беруу
Спорт чеберлери менен
жолугушуу жана атайын
устаттар менен тренинг откоруу

Жылына бир
жолу

Жылына бир
жолу

Ай сайын

200000

150000

2000

МСУ , ИЖБ

МСУ , ИЖБ

ИЖБ, ЖБДТМ

Жаштардын
экономикалык
туруктуулугун
жогорулатуу

1)Жаштардын финансалык
сапаттуулугу жана бизнес
долбоор жонундо билим
денгээли жогорулады
2) Жаштардын
экономикалык
активдуулугун
жогорулатуу боюнча
мамлекет тарабынан
шарттар тузулду.

Бизнесмендер менен жолугушуу
откоруу
Долбоор жазуу боюнча Тренинг
“мен ишкермин“ окуу курсунун
ачуу
Бизнес коомчулугу менен
демилгелерди ишке ашыруу

Квартал сайын
Квартал сайын

Жылына бир
жолу
Жылына бир
жолу

5000

5000

60000
5000

ИЖБ

ИЖБ

ИЖБ
ИЖБ

6. Жаштар
арасындагы
улуттук

1.1. Жаштардын
толеранттуулугу боюнча
билим денгээли

1.1.1. 3 кундук семинар
откорулду (50 катышуучу)

Жылына 2 жолу Жумушчу
топ

50 000 сом Жергиликтуу
бюджет

18

аралык
мамилелерди
жана
толерантуул
укту остуруу

жогорулады
1.2.Улуттук аралык
ынтымакка чакыруу
боюнча демилгелер ишке
ашырылды

1.3.Радикализм жана
экстремизимди алдын
алууга профилактикалык
иштер жургузулду

1.1.2. Соц баракчаларга туура
маалымат таратылды
1.2.1. Спорттук иш чараларды
откорулду (Спортивный беговой
марафон)
1.2.2. Аркандай улуттардын
арасындагы кыз-келиндердин оз
онорун корсотуу
1.2. Дин кызмткерлери менен
биргеликте тушундуруу иштерин
жургузуу

2 жумада 1 жолу
Жылына 1 жолу

Жылына 1 жолу

Квартал сайын

Жумушчу
топ

Жумушчу
топ

6000 сом*3

15000
сом*3
5000

Жеке салым
Жергиликтуу
бюджет
Жергиликтуу
бюджет
Жергиликтуу
бюджет

X. МОНИТОРИНГ ЖАНА БААЛОО ПЛАНЫ
МАКСАТ 1. Исфана жаштардын жарандык билимдери жана жергиликтуу онуугудоогу катышуусу жогорулады.
Күтүлүчү жыйынтык: Жаштар Стратегиясы, аймактын социалдык-экономикалык План жана Жаштардын демилгесин колдоо максатында

57 % менен колго алынды.
Тапшырмалар Индикаторлор Маалымат булактары Мөөнөтү жана жооптуулар

Тапшырма 1.1. Чечим кабыл алуу, укуктар
жана шайлоо системасы жонундо
тушунуктор жогорулады

 Шаар аймагында болуп турган
жыйындарга, тегерек
столдорго, ачык сессияларга
жана коомдук угууларга
катышкан жаштардын саны
 Шайлоого катышкан жаштар
саны

 Шаар мэриясынүн эл
алдындагы берген маалыматы
 Жаштар уюмунун эл алдында
берген жылдык маалыматы
 Газета, журналдарга чыккан
макамалар
 ЖӨБОнун стратегиялык иш
кагазы
 Жаштар арасында сурамжылоо
 Шаар мэриясы менен
биргеликте сурамжылоо жана
ачык угууларды уюштуруу
БШК маалымат

2022-жылга чейин, жыл
сайын 2 (эки ) жолу
Шаар мэриясы/ Жаштар
борборунун төрагасы/
Жумушчу топ

Тапшырма 1.2. Жаштарды чечим кабыл
алуу процесстерине катыштыруу боюнча

 Мээрия жана жергиликтуу
кенеш тарабынан жаштардын

 Жыйндардын протоколу
 Газета, журналдарга чыккан 2019-2022-жыл аралыгы

19

механизимдер иштеп чыгуу сунуштарынын кабыл алынган

%

макамалар
 Жаштар арасында сурамжылоо
 Шаар мэриясы менен
биргеликте сурамжылоо жана
ачык угууларды уюштуруу
 мэрия, кеңеш.

мэрия/ Жаштар
уюмунун төрагасы
жыл сайын 1 жолу
2019-2022-жыл аралыгы
мэрия/ Жаштар уюмунун
төрагасы
жыл сайын 2 (эки ) жолу

Тапшырма 1.3 Жаштардын потенциалы
жана лидерлик сапаты атайын уюштурулган
курстар аркылуу жогорулатылды

 Жаштардын которулгон
демилгелеридин саны

 Анкета
 Интервью
 Наблюдение
 Опрос
 Аткарылган иш
чаралардын маалымат

2019-2022-жыл аралыгы
Шаар мэриясы/ Жаштар
уюмунун төрагасы
жыл сайын 1 жолу

Тапшырма 1.4 Жаштар борбору ачылып ,
жаштарга кызмат корсотулду

 Жаштар борборуна бюджеттен
болунгон акчанын %
 ЖБ корсотургон
кызматтардын саны
 ЖБ кызматтарына
кангаттанган
катышуучулардын саны

 Жанылыктарга чыккан
маалыматтын саны
 Акчанын болунгону
жонундогу маалымат
 Журнал отзывов, ыраазычылк
каттар
 Жаштары сурамжылоо

2019-2022-жыл аралыгы
Шаар мэриясы/ Жаштар
уюмунун төрагасы
жыл сайын 2 (эки ) жолу

МАКСАТ 2. Жаштардын билим алууга кызыгуусу жогорулады
Күтүлүчү жыйынтык: Билимдуулуктун сапатынын жогорулашынын 17 % Кошумча пайда болгон жондомдуулуктордун саны.

Тапшырмалар Индикаторлор Маалымат булактары Мөөнөтү жана жооптуулар

Тапшырма 2.1. Кошумча билим алууга
шарттар тузулуп, жаштар курстарга ,
тренингтерге ж.б. ээ болушту .

 Тузулгон окуу курстарынын
саны
 Уюштурулган кошумча билим
алуу боюнча иш-чарлардын
саны

 Жаштар уюмунун эл алдында
берген жылдык маалыматы
 Газета, журналдарга чыккан
макамалар
 Жаштар жана эксперттер
арасында сурамжылоо
 Шаар мэриясы менен
биргеликте сурамжылоо

2019-2022-жылдар аралыгы/
/Жаштар блоорборунун
мүчөлөрү
жыл сайын 1 жолу

Тапшырма 2.2 Заманбап технологияларды  Заманбап технологияларды Соц тармактардагы 2019-2022-жыл аралыгы

20

жана соц. тармактарды туура колдонуп
жаштардын маалымдуулугу осту.

колдонгон адамдардын %
 соц тармактарда
жаштардын койголорун
чечуунун активдуулугун %

статистикалык маалыматтар Шаар мэриясы/ Жаштар
уюмунун төрагасы
жыл сайын 2 (эки ) жолу

МАКСАТ 3. Исфана шаарынын жаштары экологиялык абалга оз салымын кошту
Күтүлүчү жыйынтык: Жаштар экологияны коргоо боюнча демилгелердин 37 %

Тапшырмалар Индикаторлор Маалымат булактары Мөөнөтү жана жооптуулар

Тапшырма 3.1. Жаштардын экологиялык
билимдери, активдулугуу/демилгеси
жогорулады

 Откоругулгон семинар
тренигтерге катышкан
жаштардын саны
 Иш-чарлардын саны

1Катышкан жаштар мн бирге
баарлашуу интервью алуу.
2.интернет
булактары:Instagramm
Facebook

2019-2022-жж жылына 3
жолу откоруу.
Жаштар уюму / Адылбекова
Ж.Абдиллаев Н

Тапшырма 3.2. Шаарда таштандыларды
чогултуу учун шарттар тузулду.

 Шаардын тазалыгына
кангаттанган тургундардын
саны .

 Тургундары сурамжылоо 2019-2020-жыл 2 жолу
Жаштар уюму/ жардамчы топ

Тапшырма 3.3. Экологиялык абалды
козомолдо учун жаштар жана тийиштуу
тараптар менен механизмдери киргизилди.

 Экологиялык жакна
санитардык нормаларды
сактабаган окуялардын саны

 Газета журналдар
 Фото отчет
 Мониторингдин отчеттору

Квартал сайын
Экология
инспекторлору/Мэрия,
жаштар лидерлери

МАКСАТ 4. Жаштардын сергек жашоого жана маданиятту эс алууга шарттар тузулду
Күтүлүчү жыйынтык.Сергек жашоого жана мадянитту эс алугуа умтулган жаштардын 47%

Тапшырмалар Индикаторлор Маалымат булактары Мөөнөтү жана жооптуулар

Тапшырма 4.1.
Жаштардын эс алуусуна инфраструктуралык
шарттар тузулду.

Курулган объектилердин саны AKIPPress Kabar.kg Жаштар борбору

Мэрия

Тапшырма 4.2.
Спорттук зал, шаймандардын коп, акысыз
болуусуна шарт тузулду

Спорттук шаймандардын саны Газета журнал Жаштар уюмунун торагасы

Тапшырма 4.3.
Сергек жашоо жана маданиятуу эс алууга жаштар
арасында мотивация кучотулду.

эс алуучулардын жана спорт
менен машыккан жаштардын саны

Соц тармактар
Фото сессияларды
жарыялоо

2020-жылдан тарта
Жаштар уюму/Мэрия

МАКСАТ 5. Жаштардын экономикалык туруктуулугу жогорулады
Күтүлүчү жыйынтык: Жаштар аймактын социалдык-экономикалык онугуусуно салым кошкондун 65 % ( кирешенин %)

21

Тапшырмалар Индикаторлор Маалымат булактары Мөөнөтү жана жооптуулар

Тапшырма 5.1.
Жаштардын финансалык
сапатуулугу жана бизнес долбор
жонундо билим денгээли
жогорулады

 Жаштардын ишке ашкан бизнес
долбоордун саны
 Жаштар борборунда
финансылык сабаттуулук
боюнча ачылган курска
катышкан жаштардын саны.
Бизнес долборлор жонундо
билими % га оскон жаштардын
саны

 Жаштар уюмунун эл алдында берген жылдык
маалыматы
 Соц тармактагы видеороликтер, Газета, журналдарга
чыккан макамалар
 ЖӨБОнун стратегиялык иш кагазынын негизинде

2019-жыл ичинде/ Жаштар уюмунун

төрагасы

Тапшырма 5.2.
Жаштардын экономикалык
активтуулугун жогорулатуу боюнча
мамлекет тарабынан шарттар
тузулду.

 Экономикалык активдуулугу %
га жогорулаган жаштардын саны.
 Жаштарга жергиликтуу
бюджеттен бизнес долборлоргоо
болунгон каражаттардын %

 Соц тармактагы маалыматтар жана видеороликтер
 Газета, журналдарга чыккан макамалар

2019-2020-жыл ичинде/ Жаштар
уюмунун төрагасы

МАКСАТ 6. Жаштар арасындагы улуттук аралык мамилелер жана толерантуулук осту
Күтүлүчү жыйынтык: Жаштар арасындагы улуттук аралык конфликттердин томондошуунун саны.
Тапшырмалар Индикаторлор Маалымат булактары Мөөнөтү жана жооптуулар
Тапшырма 6.1.
1) Жаштардын
толеранттуулугу боюнча
билим денгээли
жогорулады

 Жакшы
комментарийлердин саны

 Соц тармактарада чыгарылган роликтер,
маалыматтар
 ТВ жана Газета, журналдарга чыккан макалалар
 Регистрациялык барактар
 Сурамжылоого катышкан жаштардын саны
Социалдык тармактарга чыгарылган
публикациялардын жана

2019-жыл ичинде/ Жаштар уюмунун

төрагасы

Тапшырма 6.2.
1) Улуттук аралык
ынтымакка чакыруу
боюнча демилгелер ишке
ашырылды

 .Бирге Откорулгон спорттук,
маданияттык, интеллектуалдык иш
–чаралардын саны
 Оз онорун корсотуу боюнча
катышкан кыз-келиндердин саны.
 Ынтымакка чакырган
демилгелердин % га оскону.

 Соц тармактарда жарыяланган видеолор жана
маалыматтар саны.
 ТВ жана газета, журналдарга чыккан макалалар
 Регистрациялык барактардын саны

2019-2020-жыл ичинде/ Жаштар
уюмунун төрагасы

22

Тапшырма 6.3.
Радикализм жана экстремизимди
алдын алууга профилактикалык
иштер жургузулду

 Иш – чарага катышып маалымат
алган жаштардын саны.
 Количество случаев радикализма и
эксртемизам среди молодежи

 Соц тармактагы виделор жана маалыматтар.
 ТВ жана газета журналдарга чыккан макалалар
 Сурамжылоодогу жазылган жыйынтыктар.

2019-2021-жыл ичинде/ Жаштар
уюмунун төрагасы

23
XI. БОЛЖОЛДУУ КОРКУНУЧТАР ЖАНА ТОБОКЕЛЧИЛИКТЕР

№ Болжолдуу коркунучтар
жана тобокелчиликтер Аларды алдын алуу жолдору Жооптуулар
1. Жаштар арасындагы
ынтымак, бекемдиктин
бузулушу

Жаштар менен биргеликте
көптөгөн пайдалуу иштерди

жасоо.

Жаштар уюму
/Жумушчу топ

2 Жаштарга туура эмес
маалыматтын таркашы

Өз убагында так жана туура
маалыматты таркатуу.

Жаштар уюму

3 Жаштар тарабынан болгон
кайдыгерлик

Кайдыгерликти жоюу. Ал үчүн
жаштарды пайдалуу иштерге

тартуу.

Жаштар уюму

4 Көңүл кош мамиленин
пайда болушу

Донорлор менен пайдалуу
тренингдерди өткөрүү.

Жаштар уюму/
Демилгелүү топ

5 Жаштар уюмунун алдыга
болгон иши илгерилебей
калышы.

Жаштар уюмунун атынан
үзгүлтүксүз иштерди жасоо

Жаштар уюму/
Демилгелүү топ

XII. СТРАТЕГИЯНЫ ИШКЕ АШЫРУУНУ МААЛЫМАТТЫК КОЛДОО
ПЛАНЫ

№ Жеткиликтүү маалымдоо
каражаттары

Маалыматтын түрлөрү жана аларды

чыгаруу ирээти Жооптуулар

1 Коомдук угуулар, жыйындар,
тегерек стол

Стратегияны ишке ашырууда коомдук
угууга салуу, жаштар менен тегерек стол
уюштуруу зарыл жана өз убагында
жыйындарга жаштарды тартуу

Жаштар уюмунун
төрагасы

2 Ватсап, Фейсбук, жана башка
интернет булактары

Интернет булактары аркылуу Стратегия
боюнча аймак ичине таркатуу мисалы(
стратегиянын бекилиши, иштелип
чыгышы, алдыга болгон максаттыры
тууралуу)

Жаштар уюму/
Жумушчу топ

3 Адам ресурстары аймак ичинде ооздон оозго сөз ирээтинде

таркатуу

Жаштар уюму/
Демилгелүү топ

24
XIII. ЖУМУШЧУ ТОПТУН КУРАМЫ ЖАНА АЛАРДЫН МИЛДЕТТЕРИ
№ А.А.А. Кызматы Жумушчу топтогу кызматы
жана милдеттери

1 Камалов З.Ш Исфана шаарынын вице-мэри төрага

2 Туяков З. Исфана шаардык Кеңешинин

катчысы

Тең-төрага, Шаардык кеңештин
сессияларына жаштар
маселелерин даярдоо

3 Кожошев К. Башкы эсепчи Акча каражаттарын бөлүп берүү

4 Ганиева Ж. Исфана шаардык Кеңешинин

депутаты

Шаардык кеңештин
сессияларында социалдык, а.и.
жаштар маселелерин алдыга
сүрүү

5 Абдуллаев Т. Исфана шаардык Кеңешинин

депутаты

Шаардык кеңештин
сессияларында социалдык, а.и.
жаштар маселелерин алдыга
сүрүү

6 Сагынбек кызы С. “Инсан-Лейлек ” коомдук

фондунун өкүлү

ӨЭУ менен кызматташуу

7 Хабибуллаев З. Исфана шаар мэриясынын
социалдык тармак боюнча
башкы адиси

Жаштар менен кызматташуу

8 Ахматов Е. Исфана шаар мэриясынын

юристи

Жаштар борборуна тиешелүү
укуктук акттарды даярдоо,
юстицияда каттоо

9 Далиев Э. «Исфана» орто мектеби тарых
мугалими, жаштардын өкүлү

Жаштар маселелери боюнча
сунуштарды топтоо, стратегияга
сунуштоо

10 Абдурахманов Ш. МАУПФИБ ЛФ 2-курс
студенти, жаштардын өкүлү
-//-
11 Бекеева А. №1-гимназия интернаты 11-
класс окуучусу, жаштардын
өкүлү

-//-

25

Исфана шаарынын аймагында 2019-2020 - жылдарда жаштар саясатын жүзөгө ашыруу боюнча түзүлгөн

ИШ - ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ

Бул иш-чаралардын план КР Өкмөтүнө караштуу ЖӨБИЭМ (ГАМСУМО) боюнча мамлекеттик агенттигинин 2018-жылдын 14-майындагы №01-18/55 жана
КР Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин (ГАМФКС) 2018-жылдын 14-майындагы №107-Н
биргелешкен буйруктарынын негизинде бекитилген “2018-2020 – жылдарга жаштар жана жаштар уюмдары менен иштөө боюнча типтүү пландын”
негизинде, Жаштарды өнүктүрүү институту (ИРМ) уюштурган “Дилгир” жаш лидерлерди окутуу курсунда алган билимдерге жана көндүмдөргө таянып
түзүлдү.

№ Иш-чаралар

Жүзөгө
ашыруу
мооноту

Жооптуу
аткаруучулар

Каржылоо
булактары /
керектелүүчү
каражаттар

Күтүлүүчү натыйжалар
Жаштардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган, чечим кабыл алуу процесстери боюнча иш-чаралар

1 Жаштардын муктаждыктарын жана
керектөөлөрүн аныктоо боюнча жолугушуу
уюштуруу

февраль айы
ичинде

социалдык адистер,
жаштар борборунун
мүчөлөрү

шаар мэриясыынн
материалдык
ресурстары
пайдаланылат (зал,
ноутбук, проектор жб.)

жаштардын кызыкчылыктарына
жараша муктаждыктары
аныкталат

2 Кызыктар тараптарды (стейкхолдер)
аныктоо, алар менен жолугушуу, жаштар
саясатын жүзөгө ашыруу боюнча алардын
сунуштарын алуу

февраль айы социалдык адистер,
жаштар борборунун
мүчөлөрү

каржы талап
кылынбайт,

жаштар иштерине кызыктар
тараптар аныкталат, биргеликте
иш алып баруу боюнча

3 Жергиликтүү бюджеттен акча каражатын
бөлүп берүү маселеси боюнча Исфана
шаардык кеңешине сунуш берүү, бюджет
комитетинин отурумдарына катышып
сунушту жактоо, бюджеттик угууларга
катышуу, сессияга катышып сунушту
жактоо

февраль айы Хабибуллаев З., жаш

лидерлер

-//- шаардык кеңештин токтомунун
негизинде бекитилген бюджетте
жаштар иштрене өзүнчө
беренелер аныкталат, жыл
ичинде акча каражаты бөлүнүп
берилет

4 Шаардын социалдык-экономикалык өнүгүү
планына жаштар багаты боюнча иш-
чараларды киргизүү

февраль айы Хабибуллаев З., жаш

лидерлер

-//- Шаардын өнүгүү планында
жаштар иштери боюнча иш-
чаралардын болушу

26

5 Жаштарды өнүктүрүү боюнча жергиликтүү
деңгээлдеги стратегияны иштеп чыгуу,
жаштар арасында талкуулар, тегерек
столдор өткөрүү, шаардык кеңешке
сунуштоо

март айы Жумушчу топ,
Хабибуллаев З., жаш
лидерлер

шаар мэриясыынн
материалдык
ресурстары
пайдаланылат (зал,
ноутбук, проектор жб.)

Жаштарды өнүктүрүү боюнча
жергиликтүү деңгээлдеги
стратегия түзүлөт, шаардык
кеңештин сессиясында
бекитилет

6 Жаштар борборун расмий түрдө жана
юридикалык жак катары ачуу үчүн жобосун
даярдоо, шаардык кеңешке бекитүү үчүн
сунуштоо

март айы Хабибуллаев З.
Ахматов Е.
жаш лидерлер

-//- жаштар борборунун жобосу
түзүлүп, бекитилет

7 Шаар мэриясынын алдында, шаардын ар бир
участкасынан гендердик теңчиликте
өкүлдөрү болгон жаштардын
консультативдик кеңешин түзүү, о.э. жаштар
комитетинин мүчөлөрүн аныктоо

апрель айы АӨӨБКнын
төрагалары,
социалдык адистер,
жаш лидерлер

-//- консультативдик кеңеш жана
жаштар комитети түзүлөт

8 Жаштар борборун облустук юстиция
башкармалыгынан каттоодон өткөрүү,
күбөлүк алуу

Июнь-июль
айлары

Ахматов Е.
Хабибуллаев З.

шаар мэриясынын
эсебинен мыйзам
ченемдүү каражаттар

жаштар борбору расмий,
юридикалык жак болуп түзүлөт

9 Жаштар борборунун базасында
ыктыярчылар кыймылын, волонтерлор
тобун уюштуруу

Июнь-июль
айлары

жаш лидерлер каржы талап
кылынбайт

ыктыярчылар кыймылы,
волотерлор тобу түзүлөт

10 Шаардын мэринин жаштар менен
жолугушуусун уюштуруу

май жана
октябрь айлары

жаш лидерлер -//- мэрдин жаштар менен
жолугушуусу, сунушт-
пикирлерин кабыл алуусу

11 Жаштардын сунуш-пикирлерин эске алып
чечимдерди чыгарууда инновациялык
инструменттерди колдонууну ишке
киргизүү (сайт, соц.тармактар)

сентябрь
айынан баштап

социалдык адистер,
жаш лидерлер

-//- Шаар мэриясынын расмий веб-
сайты жана социалдык тармакта
баракча ачылат.

12 2020-жылдын бюджетинин эсебинен
жаштар борборуна 1 штаттык бирдик
киргизүү

2020-жыл
январь айынан
баштап

Шаардык кеңеш,
ФЭБ

Жергиликтүү бюджет Жаштар борборундагы
жумуштарды аткаруу боюнча
функционалдык милдети бар,
жооптуу кызматкер болот

13 Консультативдик кеңештин отурумдарын
өткөрүү, сунуштарды мэриясынын
жетекчилигине берүү

квартал сайын кеңештин мүчөлөрү,
жаш лидерлер

-//- консультативдик кеңештин
отурумдарда жаштардын
маселелери каралат

27

14 Консультативдик кеңештин, жаштар
комитетинин жана жаштар борборунун
жылдык отчеттук кеңейтилген жыйынын
өткөрүү

декабрь айы кеңештин,
комитеттин
мүчөлөрү, жаш
лидерлер

шаар мэриясыынн
ресурстары
пайдаланылат (зал,
ноутбук, проектор жб.)

жыл ичинде аткарылган
жумуштар боюнча маалыматтык
жыйын өтөт, жетишкендиктер
жана кемчиликтерге сарэсеп
жасалат

15 Жаштар борбору үчүн жер бөлүп берүү жана
борбордун имаратын куруу

2019-жылдын
2-жарым
жылдыгы

Шаар мэриясы,
ММД, ПРООН

Шаар мэриясынын
аймагынан /
1,0 млн сом ПРООН

Жаштар борбору толук канду
иштөөсү үчүн атайын имарат
болуп, шарт түзүлөт
Маданий жана спорттук иш-чаралар, жаштардын бош убактысын туура жана пайдалуу уюштуруу багыты

16 Ата Мекенди коргоочулар күнүнө карата
«Эр жигит» конкурсун уюштуруу

23-февральга
карата

жергиликтүү бюджет,
3000 сом

жаштарды патриоттуулукка
тарбиялоо багытындагы иш-чара
болот

17 Шаардын тарыхында алгачкы жолу «Мисс
Исфана-2019» конкурсун уюштуруу

8-мартка карата социалдык адистер,
маданият
кызматкерлери

жергиликтүү бюджет,
12000 сом

жаштар үчүн маданий иш-чара

18 Даталуу күндөргө карата бир жолку иш-
чараларды өткөрүү
флеш моб, акция, стрит-арт, граффити ж.б.
«Ак Калпак күнү», «Балдарды коргоо күнү»,
«Бүткүл дүйнөлүк жаштардын күнү»,
«Волонтерлор күнү», «ДМЧ адамдардын
күнү» ж.б.

жыл ичинде социалдык адистер,
маданият
кызматкерлери, жаш
лидерлер

жергиликтүү бюджет,
20000 сом

жаштар үчүн улуттук
баалуулуктарды сыйлоо
түшүнүктөрү берилет

19 Нооруз майрамына карата улуттук
оюндарды өткөрүү

21-март социалдык адистер,
маданият
кызматкерлери

жергиликтүү бюджет,
9000 сом

жаштардын спортко кызыгуусу
жогорулайт, достук мамилелери
бекемделет

20 «Форум театрын» уюштуруу жыл ичинде Жаштар борбору жергиликтүү бюджет,

6000 сом

Жаштардын койгойлорун
маданий жол менен жеткируу

21 Жаштардын укуктары, муктаждыктары жана
кызыкчылыктарына байланышкан видео
ролик даярдоо боюнча сынак өткөрүү,
жеңүүчү роликтерди ММКларга берүү (м.
Баткен ТВ)

Май / Ноябрь социалдык адистер,
жаш лидерлер

жергиликтүү бюджет,
12000 сом

Жаштардын маселелерин
бийлик органдарына ушул ыкма
аркылуу жеткирилет

22 Жаштар арасында волейбол, футбол
шахмат, тогуз-коргоол жана башка

апрель-май/
октябрь-ноябрь

социалдык адистер,
жаш лидерлер

жергиликтүү бюджет,
70000 сом

жаштардын спортко кызыгуусу,
ден-соолукту чыңдоо

28
мелдештерди өткөрүү айлары түшүнүктөрү жогорулайт
23 Самат атындагы парктын аймагына
«Жаштар аянтын» куруу

Июль-сентябрь
айлары

шаар мэриясы, ММД жергиликтүү бюджет,
500 миң сом

жаштар үчүн жаңы, заманбап
баарлашуу, эс алуу аянты
курулат

24 Жаштар борборуна шарт түзүү жана
жасалгалоо боюнча практикалык иштерди
уюштуруу (чарбалык жаан кеңсе товарлары
менен камсыздоо аркылуу)

июнь айында
жана жыл
ичинде
керектелген
учурда

ФЭБ,
жаш лидерлер,
волонтерлер тобу

жергиликтүү бюджет,
8000 сом

Жаштар борборунда тиешелүү
шарттар түзүлүп, жасалгаланат

25 «Мыкты жаш кызматкер» шаардык
сынагын откоруу

4-квартал социалдык адистер,
маданият
кызматкерлери, жаш
лидерлер

жергиликтүү бюджет,
15000 сом

Жаш кызматчыларды колдоо
жана аларга дем беруу

26 Таланттуу жаштар арасында номинациялар
конкурсун уюштуруу (блогер, музыкант,
бизнесмен, мыкты адис ж.б.)

4-квартал социалдык адистер,
маданият
кызматкерлери, жаш
лидерлер

жергиликтүү бюджет,
15000 сом

жаштардын мыкты
жетишкендиктери даңазаланат,
аларга ишине дем берилет

27 Жаштар борборуна интернет байланышын
орнотуу жана камсыздоо

июнь айынан
баштап

шаар мэриясы, ФЭБ жергиликтүү бюджет,

12000 сом

жаштар үчүн интернет
кызматынан пайдаланууга шарт
түзүлөт

28 Майрамдарга (эгемендүүлүк, жаңы жыл)
карата жаштарга оюн-зоок кече (дискотека)
уюштуруу

майрам
күндөрү

маданият
кызматкерлери, жаш
лидерлер

жергиликтүү бюджет,
12000 сом

жаштардын бош убактысында
маданий эс алуусуна шарт
түзүлөт

Билим берүү, кесипке багыттоо боюнча иш-чаралар

29 Интеллектуалдык оюн уюштуруу апрель, май жаш лидерлер,
билим берүү
мекемелери

жергиликтүү бюджет,
10000 сом

жаштардын кругозорун
кеңейтүү боюнча иш-чара болот

30 Жаштар борборунда дискуссиялык кино
клубун уюштуруу

2-жарым
жылдыкта

жаш лидерлер жаштар борборунун
ресурстары

жаштарда критикалык ой
жүгүртүү көндүмү жогорулайт

31 Жаштар үчүн дебат уюштуруу май /
октябрь

жаш лидерлер,
билим берүү
мекемелери

жергиликтүү бюджет,
2000 сом

жаштардын кругозорун
кеңейтүү боюнча иш-чара болот

32 Китеп окуу конурсун уюштуруу Май / октябрь Шаардык мэрия жаш
лидерлер, билим

жергиликтүү бюджет,
7000 сом

Жаштардын китеп окууга
кызыгуулары артат

29

берүү мекемелери

33 Сенин кесибиң – сенин келечегиң:
Мотивациялык жолугушуу өткөрүү
- Окуу жайлар жөнүндө
- Кесиптер жөнүндө

май айында жаш лидерлер,
билим берүү
мекемелери

шаар мэриясынын
материалдык
ресурстары
пайдаланылат (зал,
ноутбук, проектор жб.)

жаштар туура кесип тандоосу
үчүн өбөлгө болот, аларга багыт
берилет

34 Жаңы жаралган кесиптердин ээлери менен
жаштардын жолугушуусун уюуштуруу

октябрь айы жаш лидерлер,
билим берүү
мекемелери

-//- азыркы замандагы эмгек
базарына керектүү кесиптер
жөнүндө маалымат берилет

35 «Жаш Жаратман» лидерлер окуу курсун
уюштуруу

сентябрь –
декабрь

жаш лидерлер жергиликтүү бюджет,

10000 сом

жаштардын кругозорун
кеңейтүү боюнча иш-чаралар

36 Жаштар борборунда тил жана компьютер
кыска мөөнөттүү курстарды уюштуруу

2-жарым
жылдыкта

жаш лидерлер,
билим берүү
мекемелери

жаштар борборунун
ресурстары
пайдаланылат

Жаштарга кошумча билим
алууга шарттар түзүлөт
Саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана турмуштук оор кырдаалдагы жаштарды колдоо багытында

37 Жугуштуу ооруулардын алдын алуу боюнча
мектептерде түшүндүрүү, малымат берүү
жолугушууну өткөрүү

октябрь
айынды

жаш лидердер, ББ
мекемелери,
медицина
кызматкерлери

каржы талап
кылынбайт,

жугуштуу ооруулар жөнүндө
жаштардын түшүнүгү
жогорулайт

38 Жаштарды турмушка даярдоо,
физилогиялык өзгөрүүлөр темаларында
тегерек стол, тренинг өткөрүү

2-жарым
жылдыкта

аялдар кеңеши,
медицина
кызматкерлери

-//- үй-бүлө курууга даярдануу
боюнча жаштарга маалымат
берилет

39 Муниципалдык социалдык заказ боюнча
ДМЧ балдар жана жаштар, мигранттардын
балдары жана башка тобокел тобундагы
жаштар маселелерин чечүүгө багытталган
социалдык долбоорлорго жаштардын
арасында кичи гранттардын сынагын
жарыялоо менен алардын демилегелерин
колдоо

2-жарым
жылдыкта

шаар мэриясы,
социалдык адистер,
жаш лидерлер

жергиликтүү бюджет
жана өкмөттүк эмес
уюмдар

ДМЧ балдар жана жаштар,
мигранттардын балдары жана
башка тобокел тобундагы
жаштар маселелерин чечүүгө
жаштардын салымы кошулат

40 Турмуштук оор кырдаалга туш болгон,
жардамга муктаж балдарды аныктоо менен
аларга акчалай колдоо көрсөтүүгө жетишүү

жыл ичинде шаар мэриясы,
социалдык адистер,
жаш лидерлер

жергиликтүү бюджет жардамга муктаж балдар колдоо

табат
Аайлана-чөйрө, коопсуздук жана кылмыштуулуктун алдын алуу багытында

30

41 Жаштардын катышуусунда ишембилик
уюштуруу (өзгөчө ыкма менен)

3 айлык
көрктөндүрүүн
үн алкагында
жана 4-
кварталда

Жаш лидерлер,
«Исфана Тазалык»
МИ, билим берүү
мекемелери

жергиликтүү бюджет,
3000 сом

таза жашоо образын
жайылтылат, шаарды
таштандылардан тазалоо боюнча
жаштардын салымы болот

42 Дин өкүлдөрү нүн катышуусунда жаштарды
терс адаттардын (чылым, бангилик,
аракечтик) зыяндуулуугу, экстремизм,
негатив радикализмдин алдын алуу боюнча
жолугушууларды, тегерек столдорду
өткөрүү

март / сентябрь
айлары

жаш лидерлер,
шаардык хатибият,
медресе, социалдык
адистер

каржы талап
кылынбайт,

жаштардын терс адаттар,
аталган терминдер боюнча
түшүнүктөрү өзгөрөт, жакшы
сапаттарга ээ болууга аракет
кылат

43 Кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча ИДН
кызматкерлери менен бирге жаштарга
семинар-тренинг уюштуруу

жаш лидерлер, ИДН
кызматкерлери

-//- кылмыштуулуктун аягы коомго
гана эмес өзүнө зыян экендиги
ж-дө маалымат алат

44 «Өз келечегиңди кыйба!» урааны астында
жаштарды кылмыштуулуктан кайтаруу
боюнча иш-чара өткөрүү

сентябрь жаш лидерлер, ИДН
кызматкерлери

жергиликтүү бюджет,
5000 сом

жаштарды кылмыштуулуктан
кайтарууга салым болот

Даярдаган: Жаштарды өнүктүрүү боюнча жергиликтүү стратегияны иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топ.