Электрондук дарек
isfanaonlinecity.kg@gmail.com
03656-5-09-90 03656-5-00-85
Жабуу
04-февраль

Исфана шаарында жаштар үчүн жаңы жаштар борборун куруу иштери жаз айында башталат.

Исфана шаарында жаштар үчүн жаңы жаштар борборун куруу иштери жаз айында башталат. 

Исфана жаштар борборун куруунун негизги максаттары...

«Исфана жаштары» муниципалдык жаштар борбору: жаш адамдардын маданий, материалдык, экономикалык, социалдык муктаждыктарын жана керектөөлөрүн канааттандыруу боюнча кызматтарды көрсөтүү аркылуу мамлекеттик жаштар саясаты жаатында жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү максатында иш алып барат, анын ичинде: өспүрүмдөр жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды уюштуруу, жаштар демилгелерин, адептик, интеллектуалдык, чыгармачыл жана дене дараметин колдоо жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, өспүрүмдөрдү жана жаштарды жергиликтүү коомчулукту өзгөртүп түзүүнүн оң процесстерине тартуу, жаштар арасында жана жергиликтүү деңгээлде карама-каршылыктардын болушун азайтуу болуп саналат.