Электрондук дарек
isfanaonlinecity.kg@gmail.com
03656-5-09-90 03656-5-00-85
Жабуу

Мэриянын алдындагы ишканалар

«Лейлек Тазалык» муниципалдык ишканасы

Муниципалдык ишкана шаардык аймактарды санитардык тазалоо боюнча коммуналдык тейлөө, шаардын жолдорун, тышкы көрктөндүрүү  элементтерин күтүү, ошондой эле шаардагы  калктын жана чарба жүргүзүүчү  субъектилердин  каражаттарынын эсебинен катуу тиричилик калдыктарын чогултуу жана ташып чыгаруу иш аракетин жүргүзөт.

Байланыш маалматтары

Байзоков Заирбек Закиржонович
0777041187 leilek-tazalyk@mail.ru
Лесная №40

“Исфана Таза Суу” муниципалдык ишканасы

Исфана шаарынын калкын, ишканалар жана мекемелерин ичүүчү суу менен камсыздоо, агынды сууларды канализациялык тармакка кабыл алуу жана тазалоо боюнча кызматтарды көрсөтөт.

Байланыш маалматтары

Каримов Аллаберди Асанович
0773148420 Isfana.vodokanal@gmail.com
Лесная №23

“Төө Жайлоо” Суу Пайданалуучулар Ассоциацияы (СПА)

“Төө Жайлоо” СПА – Исфана аймагындагы суу ресурстарын башкаруу, жөнгө салуу жана сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле суу чарба объекттерин өнүктүрүү.

Байланыш маалматтары

Мамажанов Жамолиддин Исмаилович
0772463149 Toojailoospa@gmail.com
Пилол №23

Исфана шаардык маданият бөлүмү

Исфана шаарынын мэриясынын маданият башкармалыгы Исфана шаарынын мэриясынын түзүмдүк бѳлүгү болуп саналат. Башкармалыктын иш-чаралары шаардын маданият дараметин сактоо жана ѳнүктүрүү үчүн жана башкармалыктын түзүмдүк бѳлүмдөрүнүн чыгармачылыгынын негизинде театралдык, музыкалык, сүрөт жана хореография искусствосун өнүктүрүү жаатында иш-алып барат.

Байланыш маалматтары

Тагаева Чолпонай Якубовна
0777368632
И.Раззакова №21

Исфана шаарынын Жайыт комитети

Исфана шаарынын Жайыт комитети - Исфана шаар аймагындагы жайыт жерлерин башкаруу, өнүктүрүү., жөнгө салуу жана пайдалануу, ошондой эле жайыт жерлеринин салыгын салуу жана мал жайууга уруксат берүү.

Байланыш маалматтары

Мамыров Усон Абдилазизович
0779210237
И.Раззакова №21

«Исфана жаштары» муниципалдык жаштар борбору

«Исфана жаштары» муниципалдык жаштар борбору: жаш адамдардын маданий, материалдык, экономикалык, социалдык муктаждыктарын жана керектөөлөрүн канааттандыруу боюнча кызматтарды көрсөтүү аркылуу мамлекеттик жаштар саясаты жаатында жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү максатында иш алып барат, анын ичинде: өспүрүмдөр жана жаштар менен иштөө боюнча иш-чараларды уюштуруу, жаштар демилгелерин, адептик, интеллектуалдык, чыгармачыл жана дене дараметин колдоо жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү, өспүрүмдөрдү жана жаштарды жергиликтүү коомчулукту өзгөртүп түзүүнүн оң процесстерине тартуу, жаштар арасында жана жергиликтүү деңгээлде карама-каршылыктардын болушун азайтуу болуп саналат.

Байланыш маалматтары

Абдурахманов Шарабидин
996 553 819 388 Isfanamyc@isfanacity.kg
И.Раззакова №21

Муниципалдык менчик департаменти

Муниципалдык менчик укугунун келип чыгышына, ишке ашырылышына жана токтотулушуна байланыштуу мамилелерди жөнгө салат. Муниципалдык менчикте төмөндөгү мүлктөр болушу мүмкүн: - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, аларга караштуу ишканалардын имараттары, жабдуулары жана башка кыймылсыз мүлкү; - билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, спорт жана туризм объекттери; - турак жай-коммуналдык, ремонттоо-курулуш жана транспорт чарбаларынын объекттери, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин камсыз кылууга зарыл болгон жабдуулар менен материалдар; - тийиштүү аймакты тейлеген жана мамлекеттик, жеке менчикке таандык ишканаларга караштуу болбогон транспорт, энергетика, суу менен жабдуу, канализация курулуштары менен коммуникацияларынын тармактары жана инфраструктура объекттери; - соода, коомдук тамактануу жана турмуш-тиричилик ишканаларынын мүлк комплекстери, ошондой эле аларды пайдаланууга, күтүүгө жана тейлөөгө арналган курулуштар менен жабдуулар; - жергиликтүү өз алдынча башкарууга караштуу болгон менчиктештирилбеген турак жай жана турак жайга кирбеген фонддор; - калктуу конуштардагы көчөлөр, көпүрөлөр менен жолдор; - коомдук сейил бактар жана сейил бактар үчүн бөлүнгөн жерлер, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынын башка объекттери; - токойлор жана айыл чарба жерлери, көлдөр, суу булактары жана жергиликтүү маанидеги пайдалуу кендер чыккан жерлер, эгерде алар мамлекеттик табигый ресурстардын тизмесине киргизилбеген болсо; - жергиликтүү маанидеги тарых жана маданият эстеликтери; - жер участкалары, анын ичинде чек аралардын тиешелүү долбоорлорунда каралган муниципалдык мүлктүн объектинде жайгашкан, ошондой эле өздөштүрүлө элек жерлер; - бүткөрүлө элек курулуш объекттери; - тиешелүү аймактагы калктын турмуш тиричилигин камсыз кылуу маселелерин чечүү үчүн зарыл болгон башка объектилер.

Байланыш маалматтары

Кадыров Жолдошбек Абазович
996 778 11 59 94 dms_krutoy_kom@mail.ru
И.Раззакова №21