Электрондук дарек
isfanaonlinecity.kg@gmail.com
03656-5-09-90 03656-5-00-85
Жабуу

Токтомдор

20-декабрь

2019-2023жылдарга коомчулуктун жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча орто мөөнөттөгү планы.

20-декабрь

Исфана жайыт комитетинин 2019-жылга жана 2019-2023-жылдарга иш-планын бекитүу жөнүндө.

20-декабрь

Исфана жайыт комитетинин 2019-жылга жана 2019-2023-жылдарга иш-планын бекитүу жөнүндө.

20-декабрь

Кубаттуулугу 90 ат күчү болгон Трактордун айдоо, оруу, чөп тангактообоюнча тарифтик бирдиги.

20-декабрь

Исфана жайыт комитетине гратнтка алынган ДО 904 тракторунун жана чөп таңактоочу шайманын акылдуу кызмат көрсөтүүнүн тарифин бекитүү жөнүндө.

20-декабрь

Исфана шаарынын 2019-2021-жылдарга карата жаштар тармагын өнүктүрүүнүн стратегиясын бекитүү жөнүндө.

20-декабрь

Исфана шаарынын 2019-2021-жылдарга карата жаштар тармагын өнүктүрүүнүн стратегиясын бекитүү жөнүндө.

20-декабрь

“С-Мана-Ж” коомдук бирикмесин Уставы

20-декабрь

“С-Мана-Ж” коомдук бирикмесин Уставын бекитүү жөнүндө.

20-декабрь

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө келишим.

20-декабрь

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө келишимин бекитүү жөнүндө.

20-декабрь

Исфана шаарынын 2019-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча отчет.