Электрондук дарек
isfanaonlinecity.kg@gmail.com
03656-5-09-90 03656-5-00-85
Жабуу

Исфана шаардык Кеңешинин депутаттары

Исфана шаардык кеңешинин төрагасы
Тагаев Бактыбек
Исманалиевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары
Халилов Адилжон
Ахматович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары
Амиров Абдирашит
Жоробекович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Каримов Асомиддин
Рузибаевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Дадабаев Бактыбек
Умарович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Махмаражапов Эргашали
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Кашкабаев Исраил
Ганыевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Туйчиев Жовлан
Закирович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Чумаев Абдималик
Ганиевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Кундузов Учкун
Бахридиннович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Ганыева Жаркынай
Халботоевна
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Акбаров Уткир
Устабабаевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Джееналиев Файзулла
Нейматович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Максутов Борукул
Максутович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Бабаев Абдумавлан
Нишанбаевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Балтабаев Асылбек
Маликович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, Кыргызстандын социал-демократиялык партиясы
Саттаров Алмаз
Абдибахапович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, “Республика – Ата Журт” партиясы
Жалилов Кубанычбек
Абдибайитович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, “Республика – Ата Журт” партиясы
Тиллаев Халбек
Баваевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, “Республика – Ата Журт” партиясы
Жаназаков Садирбек
Шамшиевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, “Республика – Ата Журт” партиясы
Абдиназаров Абдували
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, “Республика – Ата Журт” партиясы
Тажибаев Абдумалик
Кудайбердиевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, “Республика – Ата Журт” партиясы
Кабылов Суйунбай
Каримбердиевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, «Өнүгүү-прогресс» саясий партиясы
Халиков Иминжон
Адашович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, «Өнүгүү-прогресс» саясий партиясы
Джумаев Абдумавлян
Самандарович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, «Өнүгүү-прогресс» саясий партиясы
Маматкулов Исомиддин
Атаевич
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, «Өнүгүү-прогресс» саясий партиясы
Абдуллаев Турдубек
Сайпидинович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, «Ата-Мекен » саясий партиясы
Курбанов Тоиржан
Курбанович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, «Ата-Мекен » саясий партиясы
Якубжанов Жавлонбек
Абдикаимович
Кайрылуу
Исфана шаардык кеңешинин депутаты, «Өнүгүү-прогресс» саясий партиясы
Мамадеминов Амракул
Таджимуратович
Кайрылуу